• Beleid omtrent corveetaken

  Voor een soepel en goed verloop van de wedstrijden is het heel belangrijk dat iedereen zijn of haar corveetaken uitvoert. Mocht je jouw taak niet kunnen uitvoeren, dan dien je in de basis zelf voor vervanging te zorgen en de wedstrijdcommissie hiervan op de hoogte te brengen.

  Graag zetten we het beleid omtrent de corveetaken even voor je op een rijtje:

  • Voor aanvang van het seizoen (of gedeelte hiervan) wordt het corveerooster gepubliceerd op de website van BC Woodpeckers en bekend gemaakt via de nieuwsbrief en Facebook.
  • Kan een speler zijn of haar taak om welke reden dan ook niet uitvoeren, dan dient hij/zij zelf een vervanger te zoeken. Houd er rekening mee, dat als je zelf een BS2- of F-diploma hebt, je vervanger dat ook moet hebben! Heb je een vervanger gevonden, dan geef je dat minimaal twee weken van te voren door aan de wedstrijdcommissie via wedstrijdzaken@bcwoodpeckers.nl. Lukt het je echt niet om zelf een vervanger te vinden, dan kan de wedstrijdcommissie je hierbij helpen, mits je hen minimaal twee weken van te voren hierover ingelicht!
  • Iedere speler die is ingeroosterd voor een corveetaak, krijgt ongeveer een week van te voren een persoonlijke e-mail ter herinnering. (Wanneer je deze persoonlijke e-mails niet ontvangt, dan is jouw e-mailadres niet bij BC Woodpeckers bekend. Je kunt je correcte e-mailadres altijd doorgeven aan secretaris@bcwoodpeckers.nl). Het niet ontvangen van deze herinneringsmail(s) is overigens nooit een argument om je taak niet uit te voeren!
  • Komt een scheidsrechter of tafelaar niet opdagen bij een wedstrijd, dan kan de teammanager of coach van het team de betreffende persoon proberen te bellen.
  • Mocht een scheidsrechter of tafelaar helemaal niet komen opdagen bij de wedstrijd, dan geeft de teammanager of coach dat zo snel mogelijk na de wedstrijd door aan de wedstrijdcommissie via wedstrijdzaken@bcwoodpeckers.nl
  • De persoon die zijn of haar corveetaak heeft verzuimd, wordt door de wedstrijdcommissie benaderd.

  Maatregelen die genomen worden door de wedstrijdcommissie bij verzuim corveetaken:

  • Eerste keer verzuim (van het jaarseizoen): de betreffende speler krijgt €10,- boete, moet zijn corveetaak op een ander -door de wedstrijdcommissie vastgesteld moment- inhalen en moet persoonlijk zijn of haar excuses aanbieden aan gedupeerde perso(o)n(en).
  • Tweede keer verzuim (van het jaarseizoen): de betreffende speler krijgt €15,- boete, moet zijn corveetaak op een ander -door de wedstrijdcommissie vastgesteld moment- inhalen en moet persoonlijk zijn of haar excuses aanbieden aan gedupeerde perso(o)n(en).
  • Derde keer verzuim (van het jaarseizoen): de betreffende speler krijgt €25,- boete, moet zijn corveetaak op een ander -door de wedstrijdcommissie vastgesteld moment- inhalen en moet zijn of haar excuses aanbieden aan gedupeerde perso(o)n(en). Tevens wordt hierover contact opgenomen met het bestuur.