• Contributie 2019/2020

  Basketbal is een zaalsport en daardoor vaak iets duurder dan buitensporten. Basketbalclub Woodpeckers doet er echter alles aan om de contributie zo laag mogelijk te houden. Ook verzorgt de club bijvoorbeeld de wedstrijdtenues, waardoor je dus niet zelf je wedstrijdkleding hoeft aan te schaffen.

 • 1. Basiscontributie

 • (incl. 1x training per week)

  Uitgangspunt voor basistarief en competitie vormt het team waarin de speler is ingedeeld.

  Voor bankspelers geldt daarbij het basisteam en niet het team waarin men bankspeler is.

 • Team Kosten per seizoen
  U8 € 190
  U10 / U12 € 200
  U14 / U16 € 210
  U18 € 220
  U20 / U22 € 230
  Senioren € 270
  Recreanten € 210
 • 2. Spelen in competities (aanvullende contributie op 1)

 • Per seizoen en exclusief € 30,- kledinghuur*

  *) BC Woodpeckers verzorgt dus het wedstrijdtenue!

 • Competitie Kosten
  Regio € 70
  2e divisie € 90
  Eredivisie € 130
 • 3. Trainingskosten (aanvullende contributie op 1 en 2)

 • Trainingen Duur Kosten
  1x training per week 60 - 90 minuten inbegrepen
  90 - 120 minuten € 16.50
  Per extra training 60 - 90 minuten € 32.50
  90 - 120 minuten € 48.75
  Basketball'sCool Abonnement € 35.00
 • 4. Diverse contributieregelingen

 • Eenmalig inschrijfgeld nieuw lid: € 15
  Gezinskorting (per lid) op de totale jaarlijkse contributie van het gezin: 10% korting
  Studentenkorting (op vertoon van studentenpas en bij leeftijd van 18 jaar en ouder): € 50
  Toeslag wegens geen incassomachtiging: € 10
 • Lidmaatschap opzeggen

  Opzeggen kan door een mail te sturen naar: secretaris@bcwoodpeckers.nl of uiteraard schriftelijk via de secretaris (p/a Prins Hendrikweg 18 - Houten).
  Opzeggen voor 1 mei van het lopende seizoen:  Je bent geen contributie verschuldigd voor het komende seizoen.
  Opzeggen voor 1 september van het nieuwe seizoen (begin nieuwe seizoen):  Je bent een deel van de contributie verschuldigd ad € 50 ter dekking van reeds gemaakte kosten.
  Opzeggen voor 1 december van het lopende seizoen:  Je bent de halve contributie van het lopende seizoen verschuldigd.
  Opzeggen na 1 december van het lopende seizoen:  Je bent de gehele contributie van het lopende seizoen verschuldigd.
 • Aanvullende voorwaarden

  • Standaard trainingsfrequentie & meer of minder trainen

   Voor ieder team wordt aan het begin van het seizoen het standaard aantal trainingen per week vastgesteld. Op basis daarvan wordt de contributie voor het gehele seizoen berekend. Indien een individueel lid minder gebruik maakt van het voor zijn/haar team vastgestelde standaard aantal trainingen, dan wordt toch het standaard aantal trainingen wat op zijn/haar team van toepassing is in rekening gebracht.

    

   Indien een individueel lid naast de trainingen voor zijn/haar eigen team ook nog trainingen bij een ander team volgt, bijvoorbeeld als bankspeler van een ander team, dan betaald hij/zij voor het totaal aantal trainingen dat wordt gevolgd. Wijzigingen in trainingsfrequentie gedurende het seizoen (bijvoorbeeld een speler die van team veranderd en daardoor meer of minder gaat trainen), hebben geen invloed op de reeds voor dit seizoen vastgestelde contributie.

    

   Blessures hebben in principe geen invloed op de contributieplicht. Alleen bij zeer langdurige blessures (minimaal 4 maanden) kan de penningmeester een korting toepassen.

  • Huur wedstrijdkleding

   BC Woodpeckers verzorgt de wedstrijdtenues. U hoeft dus geen dure eigen tenues aan te schaffen! Uitsluitend in uitzonderlijke situaties en nadrukkelijke toestemming van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken.

  • Gezinskorting

   Gezinskorting geldt voor ieder gezinslid. De peildatum voor de gezinskorting is 1 september. Wijzigingen in de ledenadministratie op het gebied van gezinskorting gedurende het jaar worden niet verwerkt.

  • Automatische incasso

   Contributienota’s waarvoor een incassomachtiging is afgegeven, worden in twee gelijke termijnen geïncasseerd.

    

   Basiscontributie en wedstrijdkosten worden als 1 bedrag getoond op de factuur.

  • Betalingsbeheer

   Leden die niet op tijd kunnen betalen dienen contact op te nemen met de penningmeester. Indien een lid zonder overleg met de penningmeester te laat is met de betaling van de verschuldigde contributie, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht. De aanmaningskosten bedragen 15 euro. Bij een betalingsachterstand van meer dan twee maanden kan het bestuur besluiten het lid te royeren. De vordering zal dan uit handen worden gegeven aan een extern incassobureau.

  • U-Pas

   BC Woodpeckers neemt deel aan het U-pas project. De korting die hiermee wordt gesubsidieerd, wordt van de contributienota afgetrokken. Voor de voorwaarden en het aanvragen van een U-pas verwijzen wij naar de website van U-pas.

  • Lid worden tijdens het seizoen: contributieberekening

   De contributie wordt berekend naar rato van het aantal maanden dat het seizoen nog duurt, de maand van lidwording inbegrepen.