• Corveerooster

  Het corveerooster bevat verschillende taken die wij in het volgt toelichten.

   

  1. Wedstrijden. Wedstrijddata en tijden spreken voor zich.

   

  2. Invallen. Ik voeg een lijst toe met alle teams (zie bijlage), zodat jullie weten welke spelers/ speelsters jullie kunnen vragen om bij je team in te vallen. In principe is het zo dat spelers uit een lager team in mogen vallen, maar alleen na overleg met de teammanager van het betrokkene team en de coach. Als een speler dispensatie heeft om in een bepaald team te spelen mag hij of zij niet in een hoger team invallen.

  Uitzondering is de “Omgekeerde bankspeler, een speler die regulier in een hoger team speelt maar in een lager team mag invallen - uiteraard in overleg. Deze spelers staan ook op de teamlijst vermeld. Laat ons weten als het niet duidelijk is.

   

  3. Afzeggen en verplaatsen van wedstrijden. Wedstrijden kunnen niet “afgezegd” worden, ook niet ruim van tevoren! Als er een team niet op komt dagen betekent dat dat het team met 20-0 verliest en Woodpeckers krijgt een hoge boete van de NBB. Bovendien moeten de Woodpekkers de zaalhuur bij een uitwedstrijd betalen. Verplaatsen van wedstrijden is soms wel mogelijk maar lastig omdat de zalen vaak erg vol zitten. 

  Een wedstrijd kan alleen bij een zeer dringende reden worden verplaatst. In dat geval moet de wedstrijdcommissie dat minimaal 6 weken van tevoren weten. Bovendien zijn wij ook afhankelijk van de tegenstander, dat moet in goed overleg met veel ‘goodwil’ gebeuren. Bij thuiswedstrijden hebben wij nog enigszins controle, bij uitwedstrijden kunnen we dat alleen heel vriendelijk vragen.

   

  4. Corveerooster en fluiten. Het corveerooster staat ingevuld op de website: https://www.bcwoodpeckers.nl/corveeroosterDe vereniging verwacht van iedereen een actieve bijdrage.

   

  5. Scheidsrechter en cursisten. Mocht het niet uitkomen dan mag iemand uit het eigen team met hetzelfde diploma (dat staat helemaal links op de teamindeling) ruilen. “# betekent dat deze speler zijn of haar verplichte spelregelbewijs nog niet heeft gehaald (vanaf 2e jaar U14). Mocht iemand ruilen dan hierbij het dringende verzoek om dat aan de wedstrijdcommissie te melden in verband met de registratie in Sportlink. 

  Let op: Wat betreft de planning van de cursisten is het rooster op de website leidend! Reden hiervoor: Wij plannen altijd 2 cursisten maar Sportlink kan maar 1 naam registreren. In de app staat dus ook maar één naam maar er moeten 2 personen komen. Wij hebben dat zo opgelost dat wij de 2 cursisten op het rooster vermelden en dat ook aan teammanagers doorgeven. Bovendien stuurt Henriette (achternaam??) nog een reminder.

   

  6. Opleiding. De opleiding van alle spelers voor het scheidsrechterdiploma BS2” geschiedt via de theorie, oefenwedstrijden onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter, clinics en filmpjes. Anders dan andere jaren hebben we nu alleen maar “cursist” vermeld; de begeleider bepaald of de speler al voldoende vaardig is om het diploma te halen. 

  We verwachten van de teammanagers dat jullie heel duidelijk aan jullie spelers en hun ouders communiceren wanneer eenieder is ingedeeld!! Check hiervoor ook regelmatig het corveeschema op de website, alle wijzigingen worden regelmatig aangepast. Elke cursist krijgt ongeveer een week van tevoren nog een reminder.

  Vorig seizoen is een groot aantal cursisten niet bij een wedstrijd komen opdagen en dat is vervelend. Immers moet de wedstrijd met een scheidsrechter minder doorgaan en de opleiding van de cursist vertraagd hierdoor. Van het extra planningswerk van de vrijwilligers nog maar te zwijgen. Bedenk ook dat de begeleiders veel tijd en moeite besteden om iedereen in te wijden in het opleiden van de beginnende scheidsrechters.

  Als we dan vragen waarom ze er niet waren, dan krijgen we het antwoord: “Ik wist het niet”. Dat moeten we echt met zijn allen voorkomen. Pubers “vergeten” soms wat dingen en wij kunnen hen actief helpen herinneren

   

  7. Zaalwacht. In de kolommen ‘zaal op/af bouwen’ en team openen en sluiten’ is aangegeven welke teams de zaal opbouwen en afbreken en welk team de sleutel van de sporthal haalt of weer wegbrengt. De teammanagers hebben een korte instructie ter beschikking wat dat inhoudt.

   

  De rest van het schema tot kerst volgt z.s.m

   

  Groet en we hopen op een flitsend jaar, 

  De wedstrijdcommissie

 • Corveerooster t/m herfstvakantie (versie: 29/9)
 • Beleid
 • Mijn corvee