• Wedstrijd- en corveerooster

  Wedstrijd- en corveerooster

  Het corveerooster bevat verschillende taken die wij in het volgt toelichten.

   

  1. Wedstrijden

  De wedstrijdcommissie heeft veel tijd en moeite gedaan om de wedstrijden te plannen. Wij zijn hierbij zeer afhankelijk van externe factoren zoals de bond en andere verenigingen. De voorliggende planning is de daarom de best mogelijke optie.

   

  2. Invallen

  • In principe mogen spelers uit een lager team invallen, maar alleen na overleg met de teammanager van het betrokkene team en de coach.
  • Als een speler dispensatie heeft om in een bepaald team te spelen mag degene niet in een hoger team invallen.
  • Uitzondering: de “omgekeerde bankspeler”, een speler die regulier in een hoger team speelt maar in een lager team mag invallen - uiteraard in overleg.

   

  3. Afzeggen en verplaatsen van wedstrijden

  • Wedstrijden kunnen niet “afgezegd” worden, ook niet ruim van tevoren!
  • Als er een team niet op komt dagen, verliest dat team met 20-0, krijgt dat team een boete van de NBB én moet dat team de zaalhuur voor de wedstrijd betalen!
  • Verplaatsen van wedstrijden is in uitzonderlijke gevallen mogelijk maar ook lastig. In dat geval moet de wedstrijdcommissie dat minimaal 6 weken van tevoren weten in verband met:

       1. de planning van de overige wedstrijden, de planning is al lastig;

       2. de beschikbaarheid van de zaal, de zalen zitten erg vol;

       3. het inroosteren van de scheidsrechters en tafelofficials;

       4. de goedwill en de mogelijkheden van de tegenpartij.

   

  4. Corveerooster

  • Het corveerooster staat ingevuld op de website en is leidend. De vereniging verwacht van iedereen een actieve bijdrage.
  • Kun je niet, dan moet je zélf voor vervanging zorgen.

   

  5. Scheidsrechter en cursisten

  • Teammanagers communiceren pro-actief aan hun spelers en diens ouders wie wanneer eenieder is ingedeeld.
  • Ruilen binnen het eigen team mag maar alleen met een speler met hetzelfde of hoger scheidsrechter diploma.
  • Degene die ruilt moet dat ook aan de teammanager en de wedstrijdcommissie melden. Dat in verband met de registratie in Sportlink. 
  • Cursisten mogen niet onderling ruilen, dat moet in overleg met de wedstrijdcommissie!
  • De planning op de website is leidend, niet Sportlink! Reden: Er worden altijd 2 cursisten ingepland maar Sportlink kan maar 1 naam registreren. In de app staat dus 1 naam te weinig!
  • De wedstrijdcommissie stuurt ongeveer een week van tevoren een reminder voor het opvolgende weekend aan de desbetreffende scheidsrechters en cursisten.

   

  6. Opleiding

  • Teammanagers communiceren pro-actief aan hun spelers en diens ouders wie wanneer eenieder is ingedeeld.
  • De opleiding van alle spelers voor het scheidsrechterdiploma “BS2” geschiedt via de theorie, oefenwedstrijden onder begeleiding van een ervaren scheidsrechter, clinics en filmpjes.
  • Er wordt alleen “cursist” vermeld; de begeleider bepaald of de speler al voldoende vaardig is om het diploma te halen.
  • Elke cursist krijgt ongeveer een week van tevoren nog een reminder.
  • Cursisten hebben een verantwoordelijkheid. De begeleiders besteden veel tijd en moeite in het opleiden van de beginnende scheidsrechters. Als de cursisten vergeten naar een wedstrijd te komen is dat heel vervelend! Waarom?
  1. De wedstrijd moet dan met een scheidsrechter minder doorgaan.
  2. De opleiding van de cursist vertraagd.
  3. Er is extra planning van de wedstrijdcommissie nodig.
  4. Er is een tekort aan opleidingsplekken en dus mag er geen plek verloren gaan.
  • Mocht het tóch misgaan, dan laat aan de wedstrijdcommissie weten op welke manier het is opgelost.

   

  7. Benodigdheden scheidsrechter en cursist

  Om een wedstrijd te kunnen fluiten moet een scheidsrichter en cursist het volgende meenemen:

  • schoenen die in de zaal zijn toegestaan
  • een werkende fluit
  • een shirt met een afwijkende kleur
  • kennis van de afwijkende spelregels bij de U10 en U12.

   

  8. Zaalwacht

  • Het wedstrijdrooster bevat de kolommen ‘zaal op-/afbouwen’ en ‘team openen en sluiten’. Hier wordt aangegeven welke teams de zaal opbouwen en afbreken en welk team de sleutel van de sporthal haalt of weer wegbrengt.
  • De teammanagers hebben een korte instructie ter beschikking wat dat inhoudt.

   

   

  We hopen op een flitsend jaar!

   

  Met sportieve groet,

  De wedstrijdcommissie

   

 • Rooster stand 11 april (weekelijks update)
 • Beleid
 • Mijn corvee