• Het urban sportcourt bij College de Heemlanden is af!

    Vrijdagmiddag 26 augustus werd het court op het dak van de fietsenstalling naast Sporthal de Slinger geopend. Alle kinderen, betrokkenen en aanwezigen stonden langs de lijn en speelden de bal door naar de persoon naast zich. De laatste twee spelers waren rector Dick Looyé en burgemeester Gilbert Isabella. De eerste speelde de bal naar Isabella die in één schot de bal in de basket speelde. Er klonk een luid gejoel op waarin Isabella een ererondje rende.

  • Galdino Haimé van Showcase basketbal leidde de opening en gaf alle betrokken partijen het woord. Daarin benoemde men vooral blij te zijn dat afscheid is genomen van de slechte vloer en afwatering. De aannemer zei dat dit court nu het mooiste en beste van Europa is en gemaakt met de nieuwste inzichten. Isabella benadrukte: ,,Dit court is vernieuwd voor onze jongeren. Zij moeten erop bewegen en er plezier ervaren. De samenwerking met verschillende partijen maakte dat mogelijk.” Zelf kreeg hij tijdens een paar 1-op-1 partijtje voorafgaand aan de opening een lesje dribbelen van een van de kinderen: hij moet de bal niet slaan, maar duwen.

    Afsluitend gaf Haimé een show weg en leidde een workshop op het nieuwe court.

    Basketbalclub Woodpeckers en College de Heemlanden hebben zich ingespannen om dit court te realiseren.