• Het door New Heroes Basketball geïnitieerde convenant verenigt basketbalverenigingen in de wijde omtrek van Brabant, om zo de krachten te bundelen. Deze samenwerking is gestoeld op de pijlers techniek, commercie en organisatie om zo de basketbalsport in het algemeen en de betrokken clubs in het bijzonder een boost te geven.

    In overleg met de verenigingen is een jaarprogramma opgesteld om op continue basis elkaar vooruit te helpen. Hoewel er geen verplichtingen over en weer zijn, gaan we ons inzetten om van deze samenwerking een succes te maken.