• Veilig sporten bij Basketbalclub Woodpeckers

  Iedereen die sport moet dit kunnen doen in een veilige omgeving. Om die reden staat een actief beleid rond een Veilig Sportklimaat bij Basketbalcub Woodpeckers hoog op de agenda.

  Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Hierbij kan het gaan om een schuine mop, een opmerking over iemands lichaam, een arm om de schouder of een klopje op de bil. Als degene die het ondergaat dit niet leuk vindt (ongewenst), moet het ophouden. Andere vormen van seksuele intimidatie zijn altijd ongewenst. Bijvoorbeeld mensen begluren in de kleedkamer of douche, aanranding en verkrachting. Dit moet niet alleen ophouden, maar er moet ook tegen de pleger worden opgetreden.

  Ook pesten, discriminatie, agressie en geweld zijn ongewenste omgangsvormen. Het maakt dat mensen zich onveilig voelen.

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is, naast het hebben van gedragsregels, één van de maatregelen waarmee Basketbalclub Woodpeckers een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

  Het beleid van Basketbalclub Woodpeckers is dat alle vrijwilligers, trainers en coaches (ouder dan 18 jaar) die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen in het bezit zijn van een VOG.

 • Alle preventieve acties ten spijt, kunnen ongewenste omgangsvormen helaas soms toch voorkomen. Bij Basketbalclub Woodpeckers kun je daarom altijd terecht bij een vertrouwenspersoon.

  Een vertrouwenspersoon kan je helpen en ondersteunen wanneer je een klacht hebt over bijvoorbeeld discriminatie, seksuele intimidatie, agressie, geweld, of pesten in de vereniging. Natuurlijk hopen wij dat dit niet voor komt of voor gaat komen in de vereniging. Mocht je toch met een dergelijk probleem zitten, dan is het wel belangrijk om er met iemand (die onafhankelijk is) over te praten.

  De vertrouwenspersonen werken volgens het Protocol Sociaal Veilige Sportomgeving van het NOC*NSF.

  Meer informatie